Mise ústavu


Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství je moderní akademické a výzkumné pracoviště Pedagogické fakulty UK, které přispívá ke kvalitnímu vzdělávání v České republice.


Víme, že pro kvalitu našich škol je zásadní kvalita PRACOVNÍKŮ ve školství, a proto se jim na ÚPRPŠ intenzivně věnujeme a tím přispíváme ke kvalitnějšímu a lepšímu školství.


Opíráme se o DLOUHOLETOU TRADICI tohoto pracoviště, uvědomujeme si a jsme schopni reflektovat změny vzdělávací politiky a nové nároky na školy a jejich pracovníky.


KVALITU a PROFESIONALITU našich vzdělávacích programů zajišťuje odbornost našich zaměstnanců, lektorů a učitelů, opora ve výzkumu, zapojení se do strategických jednání o vzdělávání a zázemí Pedagogické fakulty.


Sledujeme nové moderní přístupy a trendy ve vzdělávání, reagujeme na ně, reflektujeme a sledujeme jejich výsledky tak, abychom byli schopni nabídnout PRACOVNÍKŮM VE ŠKOLSTVÍ potřebnou podporu pro jejich profesní rozvoj.Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství


• realizuje vědecko-výzkumnou a expertní činnost v oblasti celoživotního vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků a podílí se na vzdělávací činnosti, především v oblasti celoživotního vzdělávání


• navazuje na činnost, která v této oblasti byla realizována na pracovištích fakulty, jejichž byl součástí. Byl to např. Ústav rozvoje školství a postgraduálních studií (založený v roce 1992) a dále Ústav výzkumu a rozvoje školství.Právní rámec vzniku ústavu


Opatření děkana č. 12/2001, čj. 2253/2001, které nabylo účinnost 1. října 2001


Opatření děkana č. 9/2005, čj. 2185/2005, které nabylo účinnost 1. září 2005.

Poslední změna: 25. únor 2019 12:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Fb stránka ústavu


Jak k nám