• Příprava na konkurz

Příprava na konkurz


Elektronická přihláška


Základním cílem semináře Příprava na konkurz je celkově připravit budoucí vítěze konkurzních řízení na pozici ředitele školy v oblasti právní i ekonomické legislativy, řízení pedagogického procesu a vedení lidí.


Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

Orientovat se v platné právní i ekonomické legislativě týkající se škol a školských zařízení

• Analyzovat podmínky konkrétní školy a sestavit koncepci jejího rozvoje

• Připravit si podklady pro výběrové řízení a jasnou argumentaci svých záměrů


Obsahem kurzu bude základní orientace v právním a ekonomickém vymezení školy. Bude pracováno se základními předpisy, jejichž znalost lze očekávat u výběrového řízení

Důležitou přidanou hodnototu kurzu je získání základních znalostí a praktických dovedností z oblasti vize a strategie školy, uchazeči budou moci diskutovat svoji připravenou koncepci rozvoje školy se zaměřením na konkrétní podmínky školy, o jejíž vedení se budou ucházet.


Probíraná témata:

Základy pracovního a školského práva

Ekonomika školy

Vize, koncepce a strategie školy

Základy vedení lidí


Lektoři:

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

RNDr. Jindřich Kitzberger

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.Cena: 2.900,- Kč

Elektronická přihláškaPoslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na: